Racum Artes

Waar staat Racum Artes voor en wat kan Racum Artes voor u betekenen?

Racum Artes, het door Richard Pastoors in 2007 opgerichte onafhankelijke training- en adviesbureau, staat voor kwaliteit, klant- en competentie-gerichtheid. Tesamen met vakkennis, enthousiasme en een flexibele instelling maakt dat er bij Racum Artes een ideale basis is om op een betrokken en meedenkende wijze cursussen en workshops te verzorgen. Om de kennis van u en uw medewerkers te vergroten, het vakmanschap te verbeteren en de veiligheid tijdens het werk te verhogen, biedt Racum Artes u de mogelijkheid om deel te nemen aan de kant en klare cursussen en workshops. Tevens is er de mogelijkheid om speciaal voor u en uw werknemers of een bepaalde doelgroep een cursus op maat te laten maken.

Werkwijze van Racum Artes.

Bij Racum Artes staan de doelen en wensen van de klant centraal. In een kennismakingsgesprek zal op het door u gewenste worden ingegaan en bekeken worden of het haalbaar is. Hierbij wordt gekeken naar de doelgroep, beschikbare tijd, kwaliteit en beschikbare middelen.

Bij het geven van de cursussen en workshops staat bij Racum Artes de deelnemer altijd in het middelpunt.     De cursussen en workshops zijn op een wijze opgezet waarbij is uitgegaan van het feit dat leren een actieve en plezierige bezigheid moet zijn. Wanneer een cursist deze wijze van lesgeven ervaart, zal het leren hem of haar duidelijk minder moeite kosten. 

Het gewenste resultaat wordt dus eenvoudiger gehaald omdat Racum Artes de onderwijsvorm aanbiedt, die aansluit op het leervermogen van de deelnemer. Wij van Racum Artes zijn ons er van bewust dat nu eenmaal niet iedereen op een zelfde wijze leert; waar de één het meest effectief leert door de kunst af te kijken, leert de ander het beste door te participeren, te oefenen en te ervaren.

Wat mag u verwachten van Racum Artes?

Racum Artes staat voor duidelijkheid en openheid. Wij inventariseren samen met u de gewenste doelstellingen en de wijze waarop deze behaald kunnen worden. Hier worden heldere afspraken over gemaakt. 

Op deze wijze is er voor alle partijen; de opdrachtgever, de cursisten en Racum Artes, duidelijkheid. Iedereen weet waaraan hij toe is. Eventuele teleurstellingen zullen voorkomen worden en de kans dat doelstellingen zullen worden behaald is vergroot. Tevredenheid voor alle partijen dus! 

Bij Racum Artes weet u dus vooraf waar u aan toe bent!

Relaties van Racum Artes

Racum Artes mag tot zijn relaties rekenen: overheid- en semi-overheidsinstellingen, sociale werkvoorzieningschappen, opleidingsinstituten, verenigingen, stichtingen en industriële bedrijven.