Racum Artes

Nieuws 2017

23 okt.

Geen-kapvergunning-nodig-als-boom-te-dicht-bij-erfgrens-staat.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een bijzondere uitspraak gedaan over de reikwijdte van kapvergunningen. De uitspraak houdt in dat het gemeentelijk velverbod de uitvoer van artikel 5:42 BW (dat bepaalt dat een boom niet te dicht bij de erfgrens mag staan) niet tegen mag houden. Dat meldt Cobra boomadviseurs op haar website.

undefined

Velverbod onverbindend

Bron Tuin en Landschap

Een gemeentelijk vel-verbod (noodzaak omgevingsvergunning voor velling) mag het recht op vordering tot verwijdering van een boom die in de verboden zone tot erfgrens staat, niet onmogelijk maken omdat een wet in formele zin (zoals in het Burgerlijk Wetboek) voorrang heeft boven een wet in materiƫle zin (zoals een plaatselijke verordening).

Het komt erop neer dat indien een nabuur verwijdering van een boom die te dicht op de erfgrens staat, vordert op grond van artikel 5:42 BW, er geen noodzaak voor een omgevingsvergunning is.

undefined

Ook monumentale bomen!

Deze niet-verbindendheid kan ook gelden voor bomen die een monumentale status hebben. Deze uitspraak kan dus grote gevolgen hebben voor het bomenbestand in een gemeente.

APV en Bomenverordening

Cobra adviseert om te onderzoeken of deze uitspraak gevolgen kan hebben voor bijzondere bomen binnen uw gemeentegrenzen. Onderzoek of het vorderingsrecht op verwijdering ex artikel 5:42 BW als een afwegingsbelang in uw APV of Bomenverordening is gesteld. Verklein zo nodig de afstand waarop bomen tot de erfgrens mogen staan (artikel 5:42 lid 2 BW). Doe dit vooral voor bijzondere bomen. Er zijn daarbij nog een aantal aandachtspunten.