Racum Artes
VCA
- Basisveiligheid
- VCA-VOL

CURSUS:

VCA-VOL Veiligheid Operationeel Leidinggevenden

Elke deelnemer aan het werkproces heeft met veiligheid, gezondheid en welzijn te maken. Opdrachtgevers eisen steeds vaker van hun dienstverlenende relaties dat zij over een veiligheidssysteem beschikken. Een voorbeeld van zo’n systeem is het VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) waarin eisen zijn opgenomen betreffende de drie genoemde gebieden.

VOL-VCA is bedoeld om u als leidinggevende op kritische punten door te lichten op de zorg voor veilig, gezond en milieubewust werken. Voldoet u als leidinggevende, dan kan een certificaat "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA" behaald worden.

Leidinggevenden dienen het goede voorbeeld te kunnen geven als het gaat om veiligheid, gezondheid en welzijn. Daarnaast dienen zij anderen op gevaren opmerkzaam te maken.

Doel:

Belangrijk voor het veiligheidsniveau van het werk is de rol van de leidinggevende: "een goed voorbeeld doet goed volgen". De cursus leert leidinggevenden om werknemers hun werkzaamheden op een verantwoorde, veilige en gezonde wijze te laten uitvoeren en waar nodig op tijd in te grijpen.

Inhoud:

De cursus bestaat uit de volgende onderwerpen:

Racum Artes VCA-VOL

• Arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving;
• Ergonomie;
• Een ongeval en dan...?;
• VCA: het bevorderen van veilig werken;
• Procedures en werkvergunningen;
• Taak-/risico analyse;
• Bedrijfsnoodplan;
• Gevaarlijke stoffen;
• Gevarenbronnen;
• Persoonlijke bescherming.

De theorie wordt zo praktisch mogelijk vertaald naar de dagelijkse beroepssituaties met behulp van o.a. praktijkopdrachten. Daar waar mogelijk zal er gebruik gemaakt worden van afwisselende leerstijlen.

Voorkennis: Certificaat VCA Basisveiligheid.

Groepsgrootte: maximaal 15 personen.

Cursusduur: vanaf 2 lesdagen.

Lesmateriaal: uitgebreide cursusmap en diverse praktijkopdrachten.

Document:

De cursus wordt afgesloten met een officieel SSVV erkend examen. Bij positief resultaat ontvangt u het persoonsgebonden certificaat Basisveiligheid dat 10 jaar geldig is.

Informatie voor individuele deelname: zie onze agenda

Incompany / individuele inschrijvingen: meer informatie

Voor overige cursusmogelijkheden: klik hier

naar boven