Racum Artes
VCA
- Basisveiligheid
- VCA-VOL

CURSUS:

VCA Basisveiligheid

Elke werkgever en werknemer heeft met veiligheid, gezondheid en welzijn te maken. Dit geldt niet alleen in de bedrijven zelf maar ook daarbuiten. Opdrachtgevers eisen steeds vaker van hun dienstverlenende relaties dat zij over een veiligheidssysteem beschikken. Een voorbeeld van zo’n systeem is het VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) waarin eisen zijn opgenomen betreffende de drie genoemde gebieden.

Doel:

De basisveiligheidscursus is bedoeld om werknemers en leidinggevenden de risico's die aan werkzaamheden verbonden zijn, te leren onderkennen. Deze factor wordt steeds belangrijker: immers voordat u risico's onderkent moet u onveilige situaties en onveilige handelingen herkennen.
Daarna leren wij u bewust kiezen voor maatregelen, waarmee de gevolgen van de gevaren zoveel mogelijk worden weggenomen.

Inhoud:

De cursus bestaat uit de volgende onderwerpen:

• arbowetgeving;
• arbo in de praktijk;
• gevaarlijke stoffen;
• etikettering;
• elektriciteit;
• brand- en explosiegevaar;
• werken in besloten ruimten;
• werkplekeisen algemeen;
• hijs- en hefwerktuigen;
• werken op hoogte;
• handgereedschap;
• gereedschapmachines;
• persoonlijke beschermingsmiddelen

Racum_Artes_VCA_Basisveiligheid

De theorie wordt zo praktisch mogelijk vertaald naar de dagelijkse beroepssituaties met behulp van o.a. praktijkopdrachten. Daar waar mogelijk zal er gebruik gemaakt worden van afwisselende leerstijlen.

Voorkennis: er is geen voorkennis nodig.

Groepsgrootte: maximaal 12 personen.

Cursusduur: vanaf 2 lesdagen.

Lesmateriaal: uitgebreide cursusmap en diverse praktijkopdrachten.

Document:

De cursus wordt afgesloten met een officieel SSVV erkend examen. Bij positief resultaat ontvangt u het persoonsgebonden certificaat Basisveiligheid dat 10 jaar geldig is.

Informatie voor individuele deelname: zie onze agenda

Incompany / individuele inschrijvingen: meer informatie

Voor overige cursusmogelijkheden: klik hier

naar boven