Racum Artes
Tuin- en parkmachines
- Veilig werken met kleine tuin- en parkmachines
- Veilig werken met heggenscharen

CURSUS:

Veilig werken met heggenscharen

Doel:

Werken met heggenscharen kan risicovol zijn. De Arbo-wetgeving stelt daarom hoge veiligheidseisen aan personen die met deze machines werken en aan de machines zelf.
Het volgen van een gedegen training kan bijdragen om aan de Arbo-verplichtingen te voldoen.
De cursus "Veilig werken met heggenscharen" richt zich op het onderhoud en het veilig en verantwoord gebruik van deze machines.

Inhoud:

• bouw en veiligheidsaspecten van de verschillende soorten

   heggenscharen;

• onderhoud aan de heggenscharen;

• keuze uit verschillende soorten heggenscharen voor de uit te

  voeren werkzaamheden;

• werkhouding ter voorkoming lichamelijke klachten;

• veilig werken met de heggenscharen;

• werken met verschillende harnassen / draagtuigjes;

• herkennen / oplossen van kleine storingen.


undefined

Voorkennis: er is geen voorkennis vereist.

Groepsgrootte: maximaal 8 personen.

Cursusduur: vanaf 1 dag

Document: bij voldoende resultaat zal een persoonsgebonden certificaat worden afgegeven.

Informatie voor individuele deelname: zie onze agenda

Incompany / individuele inschrijvingen: meer informatie

Voor overige cursusmogelijkheden: klik hier  

naar boven