Racum Artes
Snoeien
- Straat- en laanbomen (Basis)

CURSUS:

Snoeien Straat- en Laanbomen- Basis

Doel:

Bomen vind je overal , zoals in tuinen, parken, langs wegen en in landelijke gebieden. Bomen zorgen voor kwaliteit en structuur van onze leefomgeving. De meeste bomen dienen vanwege hun standplaats te worden onderhouden. Snoeien is een belangrijk onderdeel van het onderhoud. Vaak zie je dat bomen te laat gesnoeid worden met alle nadelig gevolgen van dien. De cursus “snoeien van straat- en laanbomen” richt zich op het planmatig en vakkundig snoeien van bomen. Deelnemers leren op basis van de nieuwste technieken, veilig, verantwoord en ergonomisch te snoeien.

Inhoud:

Theorie van het snoeien

Racum_Artes_snoeien_van_straat-_en_laanbomen_-_basis.jpg

• vaststellen van conditie en vitaliteit;

• eindbeelden;

• soorteigenschappen;

• snoeiregels;

• begeleidingssnoei;

• verwaarloosde en achterstallig begeleidingssnoei;

• plantenkennis;

Vakkundig snoeien van bomen

• arbo en veiligheid;

• gereedschappen en materialen;

• keuze en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen;

• takkeuzes;

• snoeitechniek;

• snoeipercentages;

• uitvoeren snoeiwerk;

• verwaarloosde en achterstallig begeleidingssnoei.

Voorkennis: er is geen voorkennis nodig.

 

Groepsgrootte: maximaal 12 personen.

Cursusduur: 3 dagen

Document: bij voldoende resultaat zal een persoonsgebonden certificaat worden afgegeven

Informatie voor individuele deelname: zie onze agenda

 

Incompany / individuele inschrijvingen: meer informatie

Voor overige cursusmogelijkheden: klik hier

naar boven