Racum Artes

Effectief Veilig Werken

Zo doe je dat!

Faalkosten

Faalkosten kennen we vooral uit de bouw. Maar ook in de groensector komen faalkosten voor. Door deze kosten aan te pakken kan een bedrijf flink besparen. In tijden van economische crisis kan dat van levensbelang zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat in een gemiddeld bedrijf de faalkosten 8 tot 12% van de omzet bedragen.

Oorzaken

Faalkosten zijn de kosten als gevolg van fouten. Deze kosten zijn voornamelijk het gevolg van verspillingen en verliezen, maar omvatten ook de kosten van reparatie, schadeclaims, verlies van klanten, enzovoort. Deze kosten kunnen dus veroorzaakt worden binnen alle geledingen van de organisatie.

Inzichtelijk maken

Effectief_Veilig_Werken_1.JPG

Jaarlijks laten veel bedrijven hun werknemers trainingen en cursussen volgen om aan de eisen van b.v. de Arbowet te voldoen. Ook het op niveau houden van kennis en vaardigheden is een reden waarom deze wijze van scholing ingekocht wordt. Dit zijn investeringen die bedrijven jaarlijks veel geld kosten. In de praktijk blijkt het geleerde niet altijd het gewenste resultaat te geven en gaat er wel eens iets mis. De vraag is: “wat is daarvan de oorzaak”? M.b.v. de “Effectief, Veilig Werken-check”, uitgevoerd door Racum Artes, wordt op deze wijze inzichtelijk gemaakt waar en waardoor de problemen worden veroorzaakt.

Niveau

Racum Artes heeft de mogelijkheid de “Effectief, Veilig Werken-check” uit te voeren op de werkvloer. Bij de check worden werkzaamheden van een werkploeg vanaf de opstart tot de beëindiging nauwkeurig gevolgd en aan de hand van een checklist vastgelegd. Tijdens de check wordt er gekeken naar en gesproken over verschillende onderwerpen die zich tijdens de uit te voeren werkzaamheden voordoen. Hierbij kan men denken aan o.a. wijze van communiceren, taakverdeling, aanwezige kennis, verantwoordelijkheden, werkmethoden, de te gebruiken gereedschappen en machines, etc. Aan het eind vindt er een evaluatiegesprek plaats, meestal in het bijzijn van de leidinggevende. De check wordt vervolgens uitgewerkt in een rapportage.

Problemen oplossen

Afhankelijk van de uitkomsten van één of meer gehouden “Effectief, Veilig Werken-checks”, kan men de voorkomende problemen in categorieën indelen. Elke categorie vraagt om een aanpak om tot een gewenste oplossing van het probleem te komen. In een aantal gevallen kan Racum Artes met op maat gemaakte lesstof helpen het probleem op te lossen. In andere gevallen dienen experts van buitenaf te worden aangetrokken om problemen op te lossen.   

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak neem contact op met Racum Artes

naar boven